Vuoden Pelikasvattajan kunnianosoitus annetaan Peliviikolla henkilölle, organisaatiolle, teolle tai ilmiölle, joka on olemassaolollaan, toiminnallaan tai käytöksellään edistänyt positiivista pelikulttuuria, suvaitsevaisuutta ja asiallista käytöstä peleissä, keskustelua digitaalisesta pelaamisesta tai vähentänyt pelaamiseen liittyviä haittoja.

Vuonna 2018 Vuoden pelikasvattaja oli Pelimiitti-toiminta!

Pelimiitti-toiminta sai 38,88% kaikista annetuista äänistä! OSAVA-hankkeen aikana kehitetty ja nykyisin Ylivieskan 4H-yhdistyksen kerhotoiminnan osana oleva Pelimiitti on digitaalista nuorisotyötä: virtuaalisissa ympäristöissä tehtävää kasvatuksellista ja tavoitteellista toimintaa, jota ohjaavat nuorisolaki sekä kuvaohjelmalaki. Nuorisolain tavoitteiden lisäksi toiminnassa pyritään edistämään positiivista pelikulttuuria. Käytännössä toiminnan toivotaan antavan nuorille muun muassa pelaamista harrastavia kavereita, saman henkisen ja turvallisen yhteisön, mahdollisuuden tutustua uusiin peleihin ja pelityyppeihin, rohkeutta ilmaista itseään sekä intoa toimia ja vaikuttaa digitaalisissa ympäristöissä.

Pelimiitti kokoontuu pelaamaan ja juttelemaan lähinnä Discord-ohjelman välityksellä vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Discord on eritoten pelaajille suunnattu, Skypen kaltainen sovellus, jossa voi jutella ja viestitellä reaaliaikaisesti pelaamisen ohessa. Näitä säännöllisiä pelikokoontumisia kutsutaan pelimiiteiksi. Pelimiitit sijoittuvat yleensä iltapäivän ja alkuillan paikkeille ja ovat kestoltaan noin 2–3 tuntia. Peliryhmää ja yhteisiä pelailuja ohjaavat täysi-ikäiset, itsekin pelaamista harrastavat vapaaehtoiset, joilla on kuitenkin jonkin verran kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.

Voit lukea lisää Pelimiitti-toiminnasta uudesta Pelikasvattajan käsikirjasta.

Näin äänestäneet kiittivät Pelimiitti -toimintaa:

  • Hienoa toimintaa! Tsemppiä jatkoon!
  • Hieno ajatus yhdistää etänä maalaisseudun nuorisoa!
  • Todella hienoa työtä mitä teette! Jatkakaa samaan malliin :) Tätä nuoriso tarvitsee ja tässä on paljon mahdollisuuksia kehittää.
  • Pelimiitti on toimintamuodoltaan laajennettavissa koko Suomen kattavaksi yhteisölliseksi ja osallistavaksi malliksi. Uraauurtavaa työtä Pohjois-Pohjanmaan perukoilta - tässä on rohkeasti aloitettu juuri sieltä, missä digi- ja mediakasvatustyöllä ei ole vielä vakiintunutta jalansijaa.
  • Pelimiitti on tehnyt tosi tärkeää työtä täällä Pohjois-Pohjanmaan maalaisseudulla tarjoamalla pelitoimintaa pelaamisesta kiinnostuneille nuorille. Nuoret ovat päässeet toteuttamaan itseään mm. olemalla mukana lanien järjestämisessä ja pelistriimeissä. Pelimiitti on omalla toiminnallaan edistänyt nuorten osallisuutta, positiivista pelikulttuuria sekä suvaitsevaisuutta. Koordinaattori Minna Koirikivi on tehnyt myös peli- ja mediakasvatusta lasten, nuorten ja vanhempien parissa mm. oppituntien, koulutusten ja vanhempainiltojen muodossa. Hienoa, että täälläkin päin Suomea järjestetään tällaista toimintaa!

Peliviikko ja Pelikasvattajien verkosto onnittelee uutta Vuoden pelikasvattajaa!

Muut finalistiehdokkaat Vuoden pelikasvattajaksi olivat:

Pelitalo Serveri (34,77% äänistä) on syksyllä 2016 käynnistynyt nuorisotoimen hanke jonka päämajana toimii Kivirannan nuorisotila Messi. Hankkeen päätavoitteena on luoda nuorille mieluista pelitoimintaa nuorten yhdenvertaisuus ja erityistarpeet huomioiden. Toimintaan olennaisesti kuuluu digitaalisten pelien lisäksi myös lauta- sekä roolipelit. Toiminnan muina tavoitteina ovat mm. pelikasvatuksen ja -sivistyksen merkityksen avaaminen sekä niiden tuominen osaksi Tornion nuorisotyön kenttää kuten myös nuorten osallistaminen ja aktivoiminen erilaisten pelien, pelisuunnittelun, pelikerhojen, mediatyöpajojen, tapahtumien, koulutuksen ja tiedottamisen avulla.

Sami Game Jam-tapahtuma (26,35% äänistä) järjestettiin Utsjoella helmikuussa 2018. Sen ydinajatus oli yhdistää pelintekijät ympäri maailmaa sekä saamelaistaustaiset pelinkehittämisestä kiinnostuneet ja tehdä yhdessä pelejä saamelaisuuden eri teemoista. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut. Saamelaiset osallistujat pitivät tapahtumaa todella hyvänä tapana edistää tietämystä saamelaiskulttuurista sekä rakentaa tulevaisuuden tarinankerronta-alustoja yhteistyössä. Pelit otettiin suurella ilolla vastaan. Tapahtuma tuotti yhteensä kuusi kappaletta pelejä saamelaisuuden erittäin vaikeista teemoista, ja pelinteossa oli parhaimmillaan noin nelisenkymmentä rohkeaa ja ennakkoluulotonta pelinkehittäjää.

Vuoden pelikasvattajat aiempina vuosina:

Vuoden 2017 Pelikasvattaja oli Suomen pelimuseo
Vuoden 2016 Pelikasvattaja oli Jussi "Kaapo" Kosonen
Vuoden 2015 Pelikasvattaja oli 100k esports
Vuoden 2014 Pelikasvattaja oli Yleisradio

Vuonna 2019 Vuoden pelikasvattajan valitsee Pelikasvattajien verkosto ilman avointa yleisöäänestystä. Voit ehdottaa Vuoden pelikasvattajia koko vuoden ajan tällä lomakkeella.